Kancelaria Radcy Prawnego

Barbara Wrońska

Klienci Indywidualni

 

Prawo cywilne, w szczególności:

 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami,
 • postępowania polubowne
 • sprawy windykacyjne
 • sprawy dotyczące nieruchomości, spółdzielczych praw do lokalu,
 • sprawy dotyczące służebności i użytkowania
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • zasiedzenie, naruszenie posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochrona praw autorskich,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • wnioski egzekucyjne do komornika, zażalenia na czynności komornika,
 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • sprawy związane z członkostwem w spółdzielniach

Prawo rodzinne, w szczególności:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy związane ze sprawowaniem opieki na dzieckiem,
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa),
 • doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • zachowki,
 • sprawy unieważnienia testamentu i uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • dział spadku

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 • opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki)
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,

Prawo administracyjne,w szczególności:

 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Odszkodowania

 • sprawy związane z roszczeniami odszkodowawczymi od ubezpieczycieli,
 • odszkodowania powypadkowe,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu,
 • określenie i wycena szkody oraz zadośćuczynienia,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów medycznych