Kancelaria Radcy Prawnego

Barbara Wrońska

Prawo nieruchomości

  • stała i doraźna obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości, w tym developerów, zarządców nieruchomość, agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, przedwstępnych i przeniesienia własności nieruchomości, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • postępowania wieczystoksięgowe,
  • sprawy dotyczące stanu prawnego lokali i domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych,
  • stałe i doraźne doradztwo prawne w procesie budowlanym,
  • sprawy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości, odwołania od wypowiedzenia opłaty rocznej opłaty rocznej,
  • sprawy eksmisyjne,
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • sprawy dotyczące wywłaszczeń nieruchomości.